Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Dzisiaj, tj. 25 stycznia obchodzimy święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (jest to obecna Turcja) około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził on z żydowskiej rodziny, która była silnie przywiązana do tradycji. Byli oni niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni (odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie). Uczył się również rzemiosła tj. tkania płótna namiotowego. Później po przybyciu do Jerozolimy zaczął studiować Torę. Był uczniem Gamaliela (Dz 22, 3). Mając już około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła dzięki swojej gorliwości w strzeżeniu tradycji religijnej. Był świadkiem w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16), aby tam dalej ścigać chrześcijan. Z Dziejów Apostolskich wiemy, że u bram miasta „olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» – «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 3-6).
Po tym niespodziewanym i nagłym, a zarazem cudownym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł.

Jest on patronem marynarzy, powroźników i tkaczy oraz wielu miast.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-25.php3