Święto Chrztu Pańskiego

Dzisiaj, tj. 13 stycznia obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Jest ono obchodzone w niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (w naszej tradycji nazywane świętem Trzech Króli). Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia. Najstarszej tradycji dzisiejszego dnia należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, gdyż (pomimo, że wyraźnie udokumentowano to wydarzenie w Ewangeliach) chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Zmienił to dekret Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r., którym ustanowiono na dzień 13 stycznia (w miejsce dawnej oktawy Epifanii tj. Objawienia) wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Natomiast posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wtedy wyrażenie „wspomnienie” i przesunięto jego termin na niedzielę po 6 stycznia.

Wraz z dzisiejszym świętem kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia. Jednak w Polsce występuje dawny zwyczaj przedłużania tego czasu do święta Ofiarowania Pańskiego, które  obchodzimy 2 lutego. Dlatego aż do tego dnia można zachować szopkę w kościele oraz śpiewać kolędy.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/chrzest.php3