Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Dzisiaj, tj. 1 stycznia obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Pierwszy dzień Nowego Roku to również ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy nowo narodzony chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia dziękujemy Bogu za przyjście na świat Chrystusa. Kościół obchodzi w tym dniu uroczystość Maryi jako Matki Bożej, ponieważ przez Nią spełniły się obietnice dane całej ludzkości, a związane z tajemnicą Odkupienia. Czcimy z wszystkich przymiotów Maryi szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Poświęcenie Maryi w pierwszym dniu rozpoczynającego się roku ma również inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana narodowi ludzkiemu jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Gorące pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej narodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Już w VII wieku Kościół zachodni wyznaczył na to wydarzenie dzień 1 stycznia.

Dzisiejsza uroczystość to najstarsze maryjne święto. Do liturgii Kościoła wprowadzono je dość późno, bo w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie (431 r.). Dokonał tego papież Pius XI. Wyznaczył także na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. Natomiast reforma liturgiczna w 1969 roku nie zniosła tego święta, lecz podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na dzień 1 stycznia.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-01.php3

Msze Św. w naszym kościele tak jak w każdą niedzielę, czyli o 8:00, 10:00, 11:30 i o 16:00.