Święto Świętych Młodzianków, męczenników

Dzisiaj, tj. 28 grudnia obchodzimy Święto Świętych Młodzianków, męczenników. Ten tytuł został nadany przez św. Ireneusza, św. Cypriana, św. Augustyna oraz innych ojców Kościoła  dwuletnim, a nawet młodszym chłopcom zamordowanym w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda. Ich kult datuje się już od I wieku po narodzinach Chrystusa.

Tylko św. Mateusz z grona czterech Ewangelistów przekazał nam informację o tym wydarzeniu (Mt 2, 1-16). Dekret śmierci dla niemowląt wydał Herod Wielki, ówczesny król żydowski, kiedy dowiedział się od mędrców, że narodził się Mesjasz, który jest oczekiwany od wieków przez naród żydowski. W obawie, aby Jezus nie odebrał jemu oraz jego potomkom panowania, chciał on w podstępny sposób pozbyć się Pana Jezusa.

Święci Młodziankowie są uważani za patronów chórów kościelnych.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-28.php3