Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Dzisiaj tj. 25 listopada obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Zamyka ona rok liturgiczny. Ma ona nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy choćby z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem oraz Odkupicielem.

Ta uroczystość została wprowadzona przez papieża Piusa XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Na początku uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października, natomiast reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

 

 

 

 

 

 

 

źródło: http://www.przeclaw.diecezja.tarnow.pl/uroczystosc-jezusa-chrystusa-krola-wszechswiata/